Print Bookmark

Notes


Matches 110,801 to 110,850 of 116,083

      «Prev «1 ... 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 ... 2322» Next»

   Notes   Linked to 
110801 Wolfgang Maria Franz de Paula Carl Gustav Ernst Stillfried und Rattonitz, Count Wolfgang of (I199104)
 
110802 Wolfgang Otto Paul Dominikus Maria Czernin von Chudenitz, Count Wolfgang of (I203908)
 
110803 Wolfgang Peter Antonius Philipp Kaspar Melchior Balthasar Maria Fortunatus Oberndorff, Peter, Graf von (I107302)
 
110804 Wolfgang Philipp Franz Velbrück, Baron Wolfgang of (I204092)
 
110805 Wolfgang Pie Benoit Marie Joseph Gabriel Ursel, Wolfgang of Count (I207255)
 
110806 Wolfgang Rudolf Maria Pius Michael Joseph Hubertus Schaesberg, Count Wolfgang of (I206785)
 
110807 Wolfgang Theobald Anton Hatzfeld, Count Wolfgang of (I204664)
 
110808 Wolfgang Wilhelm Pfalz Neuburg, Wolfgang Wilhelm von Duke (I205137)
 
110809 Wolfgang-Karl Maria Judas Thaddäus Josef Wilhelm Peter Paul Stubenberg, Count Wolfgang-Karl of (I198075)
 
110810 Wolfram Erwein Philipp Maria Michael Anton Josef Leyen und zu Hohengeroldseck, Prince Wolfram of (I207413)
 
110811 wolhandelaar, Schepen 1479

==============================

http://www.winnem.com/siec/eng/nsiec_12_1_e.htm

Mentioned 28th May 1430, 4th May 1468, 1483 and 1487. Married with Margaretha van Eyk, daughter of Willem. He is buried at Helmont, where his gravestone has been found. Four children.

Hendrick Sweerts, married Pynappel
Mr. Philippus Sweerts
Margareta Sweerts
Willem Sweerts
Jan Sweerts (de Weer, born 1464, according to NL8) . It is his descendants whom are presented in the article in De Nederlandsche Leeuw No 8, 1893 (NL8), and where the marriages of some of his descendants are confused with the marriages of some of his brother Philippus Sweerts' descendants. The mistakes seem to be:
A: NL8 says that Jan Sweerts de Weer born 1529 - grandson of Jan Sweerts de Weer born 1464 - was married to Lucia van Valkenburg, The "Genealogie van de Adelyke Familie van Sweerts de Landas" says he was married to Elisabeth van Hofstad. Both the "Genealogie van de Adelyke Familie van Sweerts de Landas" and De Nederlandsche Leeuw No 8, 1893 (NL9) says that Lucia van Valkenberg was married to Jan Sweerts de Weers (born 11529) second cousin Jan Sweers/Sweerts, son of Dirk Sweers (see 14th generation below)
B: NL8 says that Jan Sweerts born 1565 was married to Alida van Bronckhorst, while both The "Genealogie van de Adelyke Familie van Sweerts de Landas" and NL8 says that she was married to Arnold/Aarnout Sweers born 1574 (see 15th generation below).
Conclusion: These two generations (14th and 15th below) seem so well documented that we may conclude that NL8 is wrong in its presentation on this particular point. 
Sweerts de Landas, Dirk Willemszn. (I162487)
 
110812 Wollegh, Devon Hatch, John (I545445)
 
110813 Wolley, Devon Hatch, Mrs-Jeffrey De (I545412)
 
110814 Wolley, Devon Hatch, Jeffery De (I545446)
 
110815 Wolley, Devon Hatch, Gilbert (I545449)
 
110816 Wolley, Devon Hatch, Richard (I545451)
 
110817 Wolterus DE KEPPEL, nobilis homo, bezegelde in 1253 met vier andere "nobiles" het verbond van graaf Otto van Gelre en de bisschop van Utrecht.
Bron: Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre, deel XIX (1916), blz. 35 en verder: "De bannerheeren van Keppel" (met een bijlage), door J.R. Baron van Keppel. 
Keppel, Wolter van (I12284)
 
110818 Woman of the Bedchamber to HM Queen Mary Bruce, Honorable Jean Hamilton (I174008)
 
110819 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I71288)
 
110820 wonende op den Pluimenburg te Dodewaard Wees, Bernardina van (I118870)
 
110821 wonende te Dordrecht IJssel, Cornelis Evertsz van (I235696)
 
110822 Wood County, OH (LDS Batch number 8505304, Sheet 22 Lewis, Fidelia Cornelia (I94462)
 
110823 Wood County, OH (LDS Batch number 8505304, Sheet 24) Lewis, Chellis John (I94458)
 
110824 Woodall, Wetherby, England Zetland, Lord John Charles Dundas of (I177114)
 
110825 Woodhuish, Devon, England Courtenay, Muriel de (I216849)
 
110826 Woodstock, England Plantagenêt, Earl Edmund 1st Earl of Kent, Earl of Arundel (I34654)
 
110827 woollen draper ; cloth merchant Lockhorst, ? van (I135885)
 
110828 Woolton Hall, Much Woolton, Lancashire, England. (He bought it from Richard Molyneux) Ashton, Nicholas (I97429)
 
110829 Woolton Hall, Woolton, Liverpool, Lancashire, England. Ashton, Charles Ellis (I97417)
 
110830 Woonachtg te Bennebroek, later huis Ten Waarde te Leiderdorp
Houtvester Haarlemmerhout (1354-1356), rentmeester Noordholland (1363-1366) 
Bennebroek, Gerard van (I103947)
 
110831 Woonachtig in de Wijde Kerkstraat te Rotterdam
Schoenmaker
Volgens huwelijksakte afkomstig uit 'Munsterlandt' 
Boerke, Bernardus (I166760)
 
110832 Woonachtig te Berlicum
Vermeld 5-2 1699 , 1-10 1701 , 1702 , 5-2 1703

=======================

Deze persoon ???

http://www.bhic.nl/index.php?id=11460

Amstel, van Wynant J. vader Beek en Donk 19-10-1670
KindJohannes van Amstel
Geslachtm
VaderWynant J. van Amstel
MoederMaria
Getuige 1Jacob Janssen
Getuige 2Lyn Henderix
Soort registratiedoopakte
ReligieRK
PlaatsBeek en Donk
Plaats doopBeek en Donk
Datum doop19-10-1670
Periode1664-1707
DeelRooms-Katholiek doopboek 1664-1707
Pagina9v
Toegangsnr.8010
Inv.nr.1 
Amstel, Jan van (I154724)
 
110833 Woonachtig te IJsselstein


Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen
Door A. Janse
p. 450

s. of Albrecht & Stevina van de Boekhorst

===========

http://memodatabase.hum.uu.nl/memo-is/detail/index?detailId=1477&detailType=MemorialObject&browse=Where+(location+of+original+institution)%3F%403%25Where+(location+of+original+institution)%3F+-%3E+Settlement%40136%25What%3F%40Memorial+objects

=========== 
Egmond van Merenstein, Albrecht II van (I29294)
 
110834 woonde de hofstede Van de Made bij Delft

stichter van de oude kerk in Delft 
Made, Dirk van der woonde de hofstede Van de Made bij Delft (I123542)
 
110835 Woonde in 1534 in Lienden. Krijgt de verklaring van Heer Vincent van Lockhorst (zie aantek. bij vader).
In 1556 oudste zoon, rekende zich tot de huislieden, bleef in 1578 en 1580 bij gerechtelijke uitspraak vrij van klokkenslag, secretaris van Lienden 1581.

Arnt van Eck Henricks en Peter van Lockhorst worden 6 sept. 1534 vermeld als borgen (Verslag B.A. Gelderland 1924 Invent. collectie Hoff regest nr. 23 en andere regesten waarin Hendrick van Eck en Roelanda van Hattem). ,,Verclacrt schepen Aemt van Eck in zijn jonckheit gekent tot Lieden Hendrick van Lockhorst, secretaris aldaer ende mit sijn soon Adam school gegaen te hebben; ooek nog te hebben een schrift van Peter van Lockhorst, aldaer gewoont hebbende�. (de Nederlandsche Leeuw 1966 pag. 212)

Overeenkomst, gesloten voor schout en gerechtsluiden van de heerlijkheid Lienden, tussen Ot en Ewick voor zichzelf enerzijds, en Gerefaes van Grootvelt en Henrick van Lockhorst, zowel voor henzelf als voor hun vrouwen en voor hun neef en zwager Johan van Grootfelt anderzijds, betreffende de nalatenschap van Dirsken van Grootfelt, 25 augustus 1574. Weeskamer Schoonhoven 1574, inventarisnummer, 127 ac-code 1059.

huis zuilen
701 Attestaties van diverse personen over een bezoek van Adam van Lokhorst met zijn oudste zoon Hendrik in 1544 aan Gerrit van Lokhorst te Leiden. Datering 1580.
702 Akte van borgtocht van Jan van Grootveld, Hendrik van Lokhorst, Gerrit van den Berg en Hugo Woutersz. ten behoeve van Jorifaas van Grootveld. Datering 1572.
703 Akte van schuldbekentenis groot 118 gulden ten laste van Hendrik van Lokhorst en Maria van Grootveld ten behoeve van Jorifaas van Trist. Datering 1580.
704 Sententies van het gerecht van Lienden en het ambt van Nederbetuwe dat Hendrik van Lokhorst niet hoeft op te komen bij klokkeslag. Datering 1578, 1580. Uittreksels.
705 Brief gericht aan Dirk van Brakel afkomstig van Floris, graaf van Culemborg, inzake de benoeming van Hendrik van Lokhorst tot secretaris van Lienden. Datering 1581. 
Lockhorst, Hendrik van (I126922)
 
110836 woonde in de 17e eeuw te Noordwijk (NL). Boeckaert, David (I166317)
 
110837 Woonde in Hoensbroek. SS-bewaker en maakte deel uit van executiepeloton in Kamp Vught.

==========

dare.uva.nl/document/220795

Title Mensen, macht en mentaliteiten achter prikkeldraad: een historischsociologische
studie van concentratiekamp Vught (1943-1944)
Author(s) A.M.B. Meeuwenoord
Faculty FGw: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG, tot 2014)
Year 2011
p. 353

1470 Zo werd ondermeer onderzoek gedaan bij een man die niet kon lezen en schrijven en waarbij men twijfelde aan zijn verstandelijke vermogens. Ook werd een man onderzocht die uit een gezin kwam dat bij het woningbureau bekend stond als 'het meest asociale gezin, van de duizenden waarmee het bureau bemoeienis had'.
C. Kwakkelaar, Reclasseringsrapport d.d. 18.7.47, Niod, 250g, inv.nr. 156; Tuk, Rapport zenuwarts W.W. de Regt d.d. 22.6.47, NA, CABR, inv.nr. 53402.

==========

Het hele leven is hier een wereld op zichzelf: de geschiedenis van Kamp Vught
By Marieke Meeuwenoord
p. ?

Ook psychiatrische onderzoeken werden bij mannen en vrouwen om verschillende redenen verricht. Bij de mannen werd hiertoe alleen opdracht gegeven als er duidelijke aanwijzingen waren dat ze geestelijk of sociaal minder ontwikkeld waren. Zo werd onderzoek gedaan bij een man die niet kon lezen en schrijven en bij wie men twijfelde aan zijn verstandelijke vermogens. Ook werd een man onderzocht die uit een gezin kwam dat bij het woningbureau bekendstond als 'het meest asociale gezin, van de duizenden waarmee het bureau bemoeienis had.[922] 
Kwakkelaar, Christiaan (I371137)
 
110838 Woonde met haar 2e man te Dordrecht in "De Drie Coningen" bij de nieuwe brug, sticht het Sint Elisabethsaltaar (van Beverenkapel) in de Grote kerk van Dordrecht 04-10-1431.http://members.home.nl/herweijer/kwart.htm


10976 DANIEL WILLEMS, overleden 1401.
Daniel Willems werd in 1399/1400 vermeld in Thesauriersrekeningen van Dordrecht. Zijn zoon Willem noemde zich "Van Beveren".
Gehuwd met
10977 SOETE WILLEMSDR VAN BEVEREN, overleden 1437.
Soete stichtte op 04-10-1431 het Sint Elisabethsaltaar (Van Beverenkapel) in de Grote Kerk van Dordrecht. Ze hertrouwde met Ghijsbrecht Neijsse Wouters van Genderen. Met haar tweede echtgenoot woonde zij in "De Drie Coningen" bij de nieuwe brug te Dordrecht.

==================

file:///E:/E-S009/genealogy/!downloads/kwartierstaat%20Arie%20Hemelop.htm#148752

148752. (<74376 ) (>297504 , >297505 ) Daniel Willemsz De Beveren, overl. Dordrecht 1401, tr.
Daniel was knape,vermeld in de thesauriersrekeningen te Dordrecht 1399 en 1400
148753. (<74376 ) (>297506 , >297507 ) Sueta Van Beveren, overl. Dordrecht 1437.
Sueta was fundatrice van de beverenkapel 4-10-1431,zij trouwde na de dood van Daniel met Giselbert Neijsen Woutersz van Genderen,zij woonde met haar tweeden man in de drie coningen bij de nieuwe brug.

===============================

G.D.I. Schotel : Een keizerlijk, stadhouderlijk & koninklijk bezoek in de O.L. Vrouwe-kerk te Dordrecht, 1859.
Keizer Karel, 1540.

In den trans aan de noordzijde van het grootc-, tegenover het O. L. Vrouwc-koor. tusschcn de derde en vierde pilaar van den buik der kerk, oostwaarts op, stond de schoonste kapel van het gebouw, de S. Elisabeth' s of Beveren s kapel, door joffer Sueta van Beveren, eerst met haar neef Daniël van Beveren, vervolgens met Giselbrrt Neyssen gehuwd, in 1431 gesticht en met een wekelijksche mis begiftigd; welke gift door bisschopSweder van Culenborch den8 Oct. 1432 werd bevestigd, Heer Willem van Beveren Knape, zijne vrouw Catharina van Weede en heer Daniël van Beveren, kanunnik ter Groote-Kerke, voegden er eene wekelijksche "de trinitate" en jaarlijksche missen op de hooge feestdagen en S. Maerten's en S. Elisabeth'sdag bij. Ook andere leden van dit geslacht begiftigden haar rijkelijk en sommige bekleedden er de priesterlijke waardigheid in, onder anderen, volgens bepaling van vrouw Sueta in den stichtingsbrief, haar zusters zoon, Heer Daniël Berwouts.
De kapel, door een fraai eikenhouten hek afgesloten, had banken voor de priesters en de familie. Het altaarkleed, door Catharina van Weede geschonken, was een van rood en wit sajet geweven tapijt, met de becldtenis der stichteres, haar wapen en dat van Willem van Beveren en zijne gemalin er in gestikt. In het andere kleed, van zijden damast, uit de jaarlijksche gift van Ö Carolus guldens, door Johanna van Bneckel tot versiering van het altaar geschonken, vervaardigd, waren de H. Elisabeth met Johannes de Dooper en een geknield liggend beeldje van goud-draad geweven. Boven het altaar stond een kunstig, door den beroemden Jan Terwe uit notenboomen-hout gesneden tafereel, de verrijzenis van den Zaligmaker en de aanbidding van het beest door de koningen der aarde (Openb. XIII) voorstellende. De uitdrukking van verbazing op het gelaat der wachters, moet vooral zeer treilend zijn geweest. Onder dit tafereel hing een fraai schilderij, waarop de Hemelkoningin was afgebeeld,ter zijde van het altaar een ander met de beeldtenisscn van Willem van Beveren en Catharina van Weede en die hunner nakomelingen. Op den grond lag de zerk, die het stoffelijk overschot der stichte-res en harrer afstammelingen bedekte, met het wapen van het
geslacht, een klimmende bever met een gouden kroon op een zilveren schild, en dit onderschrift: per mare et per terras. Aan een der belendende pilaren liet later- Pieter Muys van Holy een bord of tafereel hangen, waaronder men las:

In 't jaar 1557
beviel myn huysvrouw, den xi January van een kind, twaelf weken gedragen, van de lengte als in 't Tafereel staet, levende het als een quartier uers, gedoopt by Jacob Gerritsz pastoer, en werde Maryken genaemt, present Ida Coil moetje, Willem Willemsz weduwe, ouse suster, Anneken Meynaerts dochter ende Adriaentgen Verlinden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1747 :

Van de prachtige S. Elizabeth's kapel in den zuilengang tusschen het Groote en L. V, koor was niets meer over. Slechts eenige groote hardsteenen zerken wezen nog hare vroegere op-pervlakte aan. Op den eenigen zerk, die van de kapel was over-gebleven, las men:

Fundata + Sum
1431.

De goederen der kapel bestonden nog en werden door Michiel, kleinzoon van Mr. Cornelis van Beveren, bestuurd.
Van de poort, waardoor Karel V het kapittelhuis binnentrad, was evenmin als van de kapel van den H. naem Jhesu een spoor meer overig; doch de kapel van het H. Kruis, nu de Beverens kapel, stond nog in vollen luister. Zij was den 7 Febr. 1646 het eigendom geworden van den beroemden staatsman en letterkun-dige Mr Cornelis van Beveren, Heer van Strevelshoek, West-ijsselmonde, de Lindt, Ridder van S. Michiel, Gezant der Algemeene
Staten aan de Kroonen van Engeland, Denemarken, Noorwegen, en aan de stad Hamburg, Oud-Raad en Rentmeester-Generaal van Zuid-Holland, Gemagtigde in 't Collegie der Staten-Generaal en in dat der Gecommitteerde Raden, vijfmaal Burgermeester van Dord-recht; een man, van wien men getuigde »dat hij door het groote rad van Staat te helpen voeren zich een roemrijken naarn heeft verworven; dat hij zijn vaderland in volle vrijheid, bevriend met alle naburen, meest Vorsten, bij welke hij Gezant was geweest, zijn geboortestad in rust en vrede, zijn huis vol heil heeft mogen aanschouwen, en dat hij een eeuwig gedenkteekcn in de harten zijner land- en stadgenooten heeft mogen achterlaten." Als geschied- en oudheidkundige maakte hij zich door eenigc opstellen en als dichter door een menigte kleinere dichtstukken, maar vooral door zijn treurspel Mithridates bekend. Hij was curator der Leidsche Hoogeschool , de Maecenas en vriend der beroemdste geleerden van zijnen tijd. Tegen den wand der ka-pel hing zijne wapenkas en op den grond lag de zerk, waarop zijn wapen en dat zijner vrouw Christina Pyll met acht kwar-tieren, zijn geboorte- (1591) en sterfjaar (1663) en zijne titels en waardigheden waren uitgehouwen. Nevens hem rustten een reeks zijner nakomelingen, waaronder vele voortreffelijke rege-ringsleden en dappere krijgslieden, doch niet zijn zoon Karei, den 12 Augustus l653 in den driedaagschen zeeslag tegen de Engelschen op het schip van kapitein Bankert gesneuveld; een verlies door Barlaeus, Staphorst, Johan van Someren en Godewijck in treurzangen bezongen en door den bedroefden vader op een prachtig marmeren monument in gouden letters dus vereeuwigd.
...
Na deze kapel, door een prachtig met het familie-wapen ge-kroond hek afgesloten, beschouwd te hebben, trad de Vorst voorbij de kapel van S, Andries, nog altijd het eigendom der vischkoopers, in die van S. Catharina. Deze behoorde in liet eind der XVI° eeuw aan Burgemeester Cornelis Fransz. de Witt, doch werd den 5 Junij 1641 door Mr.Jacob Cornelisz.de Witt gekocht en sedert de Witts kapel genoemd. 
Beveren, Soete (Sueta) Willemsdr van Vrouwe van Schroot-Ambacht (I140990)
 
110839 woonde op de "Clapwijck". Clapwijck, Claes (I144691)
 
110840 Woonde op de hoeve en het slotje "de Kreyenstart" (Creyenstert) te Lierop Erpe, Jkvr. Margriet Rutger Willems van (I284965)
 
110841 Woonde op slot Valckestein in Poortugaal

http://home.kpn.nl/willemdesiree/000000a1a20dc4904/000000a1bb0ec5e0d/index.html

1 Joost (Joas) Grijp(h), zoon van Rochus Joostensz. Grijp en Anna Jacobsdr van den Eynde. Joas is overleden in 1634. Hij is begraven in Poortugaal, familiegrafkelder in de kerk.
Notitie bij Joas: -
Heer van Sandelingenambacht, dijkgraaf van het Gemeeneland van Poortugaal en Schout van Roozand.
Koopt Slot Valckesteyn en noemt zich daarna Joost Grijph van Valckensteyn.
Bij zijn overlijden luidden in Utrecht de Domklokken "met het groote geluyt anderhalf uur"
Slot Valckesteyn: van 28-03-1588 tot 1634 Koper, eigenaar en bewoner.Joas trouwde in 1595 met Agniese (Agniet) van Sandelyn. Agniese is een dochter van Damas Banhout, heer van Sandelingh. Agniese is overleden in 1657. Zij is begraven in Poortugaal, familiegrafkelder in de kerk.
Zij woonde later als weduwe in Dordrecht.
Bij zijn overlijden luidden in Utrecht de Domklokken "met het groote geluyt anderhalf uur"
Kinderen van Joas en Agniese:
1 Rochus Grijp van Valckensteyn. Volgt 2.
2 Mechteld (Machtelt) Grijp. Mechteld is overleden op zaterdag 8 september 1618.
Zij woont in 1622 in Brugge.
3 Margaretha Grijp(h). Volgt 5.
4 Petrus Grijph van Valkestein, geboren omstreeks 1605. Volgt 6. 
Grijp, Joost (Joas) (Grijph) Heer van Sandelingenambacht (I325074)
 
110842 woonde te Amsterdam Sas, Mr. Dirck (I333103)
 
110843 woonde te Emmerik


Wapen: in goud 3 rode kepers 
Dorth, Gijsbert van Heer van Vieracker (I250990)
 
110844 Woonde te Utrecht, in de Domsteeg Cocq van Opijnen, Maria Anna Geertruyd de (I302172)
 
110845 woonde te Wambeek Plas, Geertruyd Meisenier In 1660 (I71252)
 
110846 Woonde tot hun dood bij hun dochter Theodora in op de Pastoor Graatweg 8. Driessen, Theodora Wilhelmina (I129860)
 
110847 Woonde tot hun dood bij hun dochter Theodora in op de Pastoor Graatweg 8. Siebers, Jacobus Heinrich (Jacob) (I129863)
 
110848 Woonplaats
Haarlemstraat, wijk 6, no. 39 
Hart, Petrus Johannes Willebrordus van der (I278108)
 
110849 woont op de Noorthoorn in Rijswijk Winden, Adriaan Leendertsz van (I123491)
 
110850 Worcester Sutton, Sir Edmund Lord Dudley, Baron Tibetot and Cherlton (I49511)
 

      «Prev «1 ... 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 ... 2322» Next»This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.0.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.